sharpek.net

moje trzy grosze

AngularJS i różne przeglądarki..

AngularJS to framework MVC napisany w JavaScrpit (wspierany między innymi przez Google). Framework ten nadaje się świetnie do tworzenia złożonych interfejsów użytkownika z użyciem javasciptu. W W firmie w której obecnie pracuje mamy za sobą udane wdrożenie tego frameworka do naszego panelu klienta.

Twórcy AngularJS chwalą się tym że ich framework jest przenośny i kompatybilny z większością przeglądarek obecnych na rynku. Może być to prawdą jeśli weźmiemy pod uwagę tylko najnowsze wydania. Poniżej przedstawiam w jaki sposób nie tracą kilku dni sprawić by kilka najczęściej spotykanych problemów znikło.

Firefox 3.0.x

1. Firefox 3.0.x nie posiada wbudowanego wsparcia dla JSONa, najlepiej skorzystać z biblioteki JSON2. Uwaga, biblioteka JSON3 mimo zapewnień autora nie działa pod firefoxem 3.0.x.

  <script src="/media/app2/lib/json3.min.js"></script>

2. Zamień wszystkie tagi AngularJS na divy. Zamiast używać lepiej zastąpić je

(ta wersja Firefoxa nie wspiera tak zaawansowanych selektorów).
3. Dla tej wersji Firefox należy dodać id=”ng-app” do tagu HTML:

<html id="ng-app" ng-app="app-name">

Zamiast app-name należy podać nazwę naszej aplikacji. Uwaga, jeśli również dodamy class=”ng-app” to wtedy AngularJS nie uruchomi się…

Internet Explorer 8

Należy dodać wsparcie dla nieistniejących tagów HTML dostarczanych przez AngularJS.

<!--[if lte IE 8]>
  <script>
  document.createElement('ng-include');
  document.createElement('ng-pluralize');
  document.createElement('ng-view');
 
  document.createElement('ng:include');
  document.createElement('ng:pluralize');
  document.createElement('ng:view');
  </script>
<![endif]-->

Internet Explorer 7

1. W Internet Explorer 7 brakuje wbudowanego wsparcia dla JSONa, najlepiej skorzystać z biblioteki JSON2
2. W IE7 należy zmodyfikować tag HTML, tab by posiadał id=”ng-app”, oraz zarejestrowaną przestrzeń nazw NG.

<!--[if IE 7 ]><html id="ng-app" ng-app="app-name" xmlns:ng="http://angularjs.org"><![endif]-->

3. W Internet Explorer 7 podobnie jak w Firefox 3 – nie ma wbudowanej obsługi JSON, należy również skorzystać z biblioteki JSON2.

<!--[if lte IE 7]>
  <script src="json3.min.js"></script>
<![endif]-->

4. Tak samo jak w przypadku Internet Explorer 8 dodajemy wsparcie dla niestandardowych tagów z których korzysta AngularJS:

<!--[if lte IE 8]>
  <script>
  document.createElement('ng-include');
  document.createElement('ng-pluralize');
  document.createElement('ng-view');
 
  document.createElement('ng:include');
  document.createElement('ng:pluralize');
  document.createElement('ng:view');
  </script>
<![endif]-->

Internet Explorer raz jeszcze…

1. Bardzo często Internet Explorer przełącza się do trybu zgodności ze swoimi starszymi kolegami. Warto upewnić się że IE zawsze będzie działo w najnowszym trybie.

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">

Niestety bardzo często przeglądarka ignoruje taki zapis. Można się o tym samemu przekonać włączając tryb develop (kalwisz F12). W sekcji konsola znajduje się informacja że instrukcja META X-UA-Compatible została pominięta… Najlepszym rozwiązaniem jest wysyłanie X-UA-Compatible w nagłówku odpowiedzi serwera.

2. Domykanie tagów – jeśli gdzieś zostawimy jakiś niezamknięty tag HTML np. możemy być pewni że AngularJS w tym miejscu przestanie przetwarzać dalszą część szablonu.

Uncaught Error: 10 $digest() iterations reached.

Uncaught Error: 10 $digest() iterations reached. 
 Aborting! 
 Watchers fired in the last 5 iterations: [["fn:$locationWatch; newVal: 6; 
 oldVal: 5"],["fn:$locationWatch; newVal: 7; oldVal: 
 6"],["fn:$locationWatch; newVal: 8; oldVal: 7"],["fn:$locationWatch; 
 newVal: 9; oldVal: 8"],["fn:$locationWatch; newVal: 10; oldVal: 9"]]

Dość często spotykany błąd niezależnie od przeglądarki (trochę rzadziej występuje na Chrome, zależy bardziej od zasobów komputera). W większości przypadków występuje gdy korzystamy z takiej konfiguracji routeProvider:

 config(['$routeProvider', function($routeProvider) {
 $routeProvider.
   when('/phones', {templateUrl: 'partials/phone-list.html',  controller: PhoneListCtrl}).
   when('/phones/:phoneId', {templateUrl: 'partials/phone-detail.html', controller: PhoneDetailCtrl}).
   otherwise({redirectTo: '/phones'});

Przyczyna leży w redirectTo. Zamiast korzystać z otherwise({redirectTo: ‚/phones’}); najlepiej stworzyć domyślny widok do którego będą wpadały wszystkie nieobsługiwane „akcje”.

Postscriptum

Dość przydatną rzeczą jest śledzenie błędów które występują bezpośrednio u użytkownika w przeglądarce. Jak to zrobić można przeczytać w artykule opisującym użycie Raven-JS i sentry.

 

Comments

No comments so far.

Leave a Reply

 
(will not be published)
 
 
 
 

Preview: